2018 • Keeleressursside loomise ja kasutamisega seonduvaid isikuandmete kaitse küsimusi