@article{Kelli_2018,
doi = {10.5128/erya14.05},
url = {https://doi.org/10.5128%2Ferya14.05},
year = 2018,
month = {apr},
publisher = {Estonian Association for Applied Linguistics},
volume = {14},
pages = {77--94},
author = {Aleksei Kelli and Kadri Vider and Irene Kull and Triin Siil and Krister Lind{\'{e}}n and Arvi Tavast and Age Värv and Carri Ginter and Einar Meister},
title = {Keeleressursside loomise ja kasutamisega seonduvaid isikuandmete kaitse küsimusi},
journal = {Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat. Estonian Papers in Applied Linguistics}
}