2019 • Skola inför rätta: Tolkning och användning av skolhistoria i samtidens debatt om framtidens samhälle och skola

  • Popularity: This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  • Influence: This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  • Citation Count: This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  • Impulse: This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.