@article{Samuelsson_2019,
doi = {10.36368/njedh.v6i2.149},
url = {https://doi.org/10.36368%2Fnjedh.v6i2.149},
year = 2019,
month = {dec},
publisher = {Umea University Library},
volume = {6},
number = {2},
pages = {23--44},
author = {Johan Samuelsson},
title = {Skola inför rätta: Tolkning och användning av skolhistoria i samtidens debatt om framtidens samhälle och skola},
journal = {Nordic Journal of Educational History}
}