2021 • Jens Baggesen. Labyrinten eller Reise giennem Tydskland, Schweitz og Frankerig 1-2. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Henrik Blicher (København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab/Gyldendal, 2016). 422 + 460 pp.