2020 • Rośliny jako istoty otwarte. Od estetyki do etyki roślinno-ludzkiej