2015 • Bioaktivne molekule – policiklički derivati gvanidina