2021 • Geneza i palingeneza życia w dziewiętnastowiecznej nauce i literaturze francuskiej