Note: The citation list may be incomplete. This list contains all citations that BIP software was able to retrieve.
Sporcular için Profesyonelizm Ölçeği (SPÖ)’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi · 2022