@article{Voolaid_2014,
title={Olümpiavõitja kui rahvuskangelane: folkloristlik vaade ühele dopingujuhtumile},
volume={58},
ISSN={1406-9938},
url={http://dx.doi.org/10.7592/mt2014.58.voolaid},
DOI={10.7592/mt2014.58.voolaid},
journal={Mäetagused},
publisher={Estonian Literary Museum of Scholarly Press},
author={Voolaid,
Piret},
year={2014},
pages={53–84} }