@article{Liiders_2013,
title={Triratna Budistlik Kogukond: juhtumiuuring budistlikust kogudusest Eestis},
volume={53},
ISSN={1406-9938},
url={http://dx.doi.org/10.7592/mt2013.53.liiders},
DOI={10.7592/mt2013.53.liiders},
journal={Mäetagused},
publisher={Estonian Literary Museum of Scholarly Press},
author={Liiders,
Lauri},
year={2013},
month=apr,
pages={91–110} }