@article{Summatavet_2007,
doi = {10.7592/mt2007.37.summatavet},
url = {https://doi.org/10.7592%2Fmt2007.37.summatavet},
year = 2007,
publisher = {Estonian Literary Museum of Scholarly Press},
volume = {37},
pages = {7--44},
author = {Kärt Summatavet},
title = {M{\~{o}}ningaid m{\~{o}}tteid kunstist,
Kristjan Rauast ja vanavara kogumisest},
journal = {Mäetagused}
}