@article{Kalle_2007,
doi = {10.7592/mt2007.36.kalle},
url = {https://doi.org/10.7592%2Fmt2007.36.kalle},
year = 2007,
publisher = {Estonian Literary Museum of Scholarly Press},
volume = {36},
pages = {105--128},
author = {Raivo Kalle},
title = {Naturaliseerunud ravimtaimed etnobotaanika vaatenurgast. Hariliku katkujuure,
hariliku siguri,
aedvaagi,
aed-mädar{\~{o}}ika,
hariliku seebilille ja l{\~{o}}hnava kannikese näitel},
journal = {Mäetagused}
}