@article{Jaago_2004,
doi = {10.7592/mt2004.27.jaago},
url = {https://doi.org/10.7592%2Fmt2004.27.jaago},
year = 2004,
publisher = {Estonian Literary Museum of Scholarly Press},
volume = {27},
pages = {47--72},
author = {Tiiu Jaago},
title = {Minevikut{\~{o}}lgenduste ja ajakäsituste uurimine pärimusliku ajaloo vaatepunktist. Kahe temaatilise jutustuse näitel},
journal = {Mäetagused}
}