@article{Vainik_2021,
doi = {10.5128/erya17.16},
url = {https://doi.org/10.5128%2Ferya17.16},
year = 2021,
month = {apr},
publisher = {Estonian Association for Applied Linguistics},
volume = {17},
pages = {285--307},
author = {Ene Vainik and Geda Paulsen and Ahti Lohk},
title = {Käändevormist s{\~{o}}naks: mida näitab sagedus?},
journal = {Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat Estonian Papers in Applied Linguistics}
}