@article{Snoj_2018,
title={Besednovrstna kategoriziacija kot slovnični temelj pomenskega opisa v slovarju},
volume={6},
ISSN={2335-2736},
url={http://dx.doi.org/10.4312/slo2.0.2018.2.206-226},
DOI={10.4312/slo2.0.2018.2.206-226},
number={2},
journal={Slovenščina 2.0: empirical,
applied and interdisciplinary research},
publisher={University of Ljubljana},
author={Snoj,
Jerica},
year={2018},
month=dec,
pages={206–226} }