@article{Mezgec_2017,
doi = {10.4312/slo2.0.2017.1.1-32},
url = {https://doi.org/10.4312%2Fslo2.0.2017.1.1-32},
year = 2017,
month = {dec},
publisher = {University of Ljubljana},
volume = {5},
number = {1},
pages = {1--32},
author = {Maja Mezgec},
title = {Sloven{\v{s}}{\v{c}}ina v Bene{\v{s}}ki Sloveniji in vloga dvojezi{\v{c}}ne {\v{s}}ole v {\v{S}}petru pri medgeneracijskem prenosu jezika: stali{\v{s}}{\v{c}}a star{\v{s}}ev},
journal = {Sloven{\v{s}}{\v{c}}ina 2.0: empirical,
applied and interdisciplinary research}
}