@article{_migrodzki_2014,
doi = {10.4312/slo2.0.2014.2.37-52},
url = {https://doi.org/10.4312%2Fslo2.0.2014.2.37-52},
year = 2014,
month = {dec},
publisher = {University of Ljubljana},
volume = {2},
number = {2},
pages = {37--52},
author = {Piotr {\.{Z}}migrodzki},
title = {Veliki slovar poljskega jezika Poljske akademije znanosti},
journal = {Sloven{\v{s}}{\v{c}}ina 2.0: empirical,
applied and interdisciplinary research}
}