@article{Goja_2021,
title={Slikar Benedetto Costa u Zadru – novi arhivski prilozi i dopune djelovanju},
ISSN={1845-4534},
url={http://dx.doi.org/10.31664/ripu.2021.45.16},
DOI={10.31664/ripu.2021.45.16},
number={45},
journal={Radovi Instituta za povijest umjetnosti},
publisher={Institute of Art History},
author={Goja,
Bojan},
year={2021},
month=dec,
pages={213–220} }