@article{KANER_2002,
title={Akran İlişkileri Ölçeği ve Akran Sapması Ölçeği Geliştirme Çalışması},
ISSN={1301-3718},
url={http://dx.doi.org/10.1501/egifak_0000000024},
DOI={10.1501/egifak_0000000024},
journal={Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi},
publisher={Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi},
author={KANER,
Sema},
year={2002},
pages={001–013} }