Clear all
2014 • Till nytta eller onytta: Argument rörande allmänna ämnen i ungas yrkesutbildning i efterkrigstidens Sverige

Works in BIP! associated with the specified OpenAIRE research product

Kristina Ledman
Nordic Journal of Educational History · 2014
Pedagogy |