Clear all
2020 • Tālvadības gaisa kuģu pielietošana jūras akvatorijas ekoloģiskajā monitoringa uzdevumu risināšanai

Works in BIP! associated with the specified OpenAIRE research product

Missing works
10.7250/9789934222610