Clear all
2015 • Jakob Maliks, Vilkår for offentlighet: sensur, økonomi og transformasjonen av det offentlige rom i Danmark- Norge 1730–1770 (Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, 2011). 356 s.

Works in BIP! associated with the specified OpenAIRE research product

Håkon Andreas Evju
1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies · 2015
 N/A