Clear all
2017 • MODELOWANIE EKONOMETRYCZNE WPŁYWU ZMIAN JAKOŚCI WÓD JEZIORNYCH NA GOSPODARKĘ RYBACKĄ

Works in BIP! associated with the specified OpenAIRE research product

Marek Ramczyk
Inżynieria Ekologiczna · 2017
Econometrics |         Natural resource economics |         Fishery |