Clear all
2021 • PENCATATAN AKAD UTANG PIUTANG UNTUK MEMELIHARA HARTA (HIFDZUL MAL) DALAM KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH

Works in BIP! associated with the specified OpenAIRE research product

Ahmad Fauzi
MUAMALATUNA · 2021
 N/A