Clear all
2019 • Kolonisatör eller turist? Frågor och arbetsuppgifter i svenska historieläromedel under en tid av kunskapsideologisk förhandling

Works in BIP! associated with the specified OpenAIRE research product

Anders Persson
Nordic Journal of Educational History · 2019
Gender studies |         Aesthetics |         Pedagogy |