Clear all
2019 • Christina Holst Færch, Smædeskrifter, sladder og erotiske vers i 1700-tallet: Hans Nordrups forfatterskab – med et udvalg af hans digte (København: Museum Tusculanums Forlag, 2019). 416 pp.

Works in BIP! associated with the specified OpenAIRE research product

Simona Zetterberg Gjerlevsen
1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies · 2019
Humanities |