Clear all
2013 • Monarchie en geschiedschrijving. De vorstenbiografie revisited

Works in BIP! associated with the specified OpenAIRE research product

Maria Grever
Tijdschrift voor Geschiedenis · 2013
Classics |         Literature |