Clear all
2021 • Jens Baggesen. Labyrinten eller Reise giennem Tydskland, Schweitz og Frankerig 1-2. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Henrik Blicher (København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab/Gyldendal, 2016). 422 + 460 pp.

Works in BIP! associated with the specified OpenAIRE research product

Marianne Stidsen
1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies · 2021
 N/A