Clear all
2022 • Skolämnet hembygdskunskap 1919–1980 : tillkomst och karriär i läroplanshistoriskt perspektiv

Works in BIP! associated with the specified OpenAIRE research product

Anna Larsson
Nordic Journal of Educational History · 2022
Pedagogy |         Mathematics education |