Clear all
2018 • Besednovrstna kategoriziacija kot slovnični temelj pomenskega opisa v slovarju

Works in BIP! associated with the specified OpenAIRE research product

Jerica Snoj
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research · 2019
Humanities |